30.03.2022

Comunicat de presă

Asociația Alfa Grup, în calitate de Promotor și Primăria Comunei Sălacea, în calitate de Partener anunță lansarea proiectului Servicii integrate și șanse egale pentru o comunitate puternică în Comuna Sălacea, derulat cu sprijinul financiar. Active Citizens Fund Romania, program finanțat de Islanda, Lichetenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Scopul proiectului este creșterea capacității grupurilor vulnerabile din comunitățile interetnice ale Comunei Sălacea de a reduce excluziunea și injustiția socială prin dezvoltarea abilităților de integrare socială.

Proiectul vine în sprijinul a 200 de persoane vulnerabile aparținând comunităților de romi și maghiari din Comuna Sălacea, în special copii și familii aflate în dificultate, femei, copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinatate, tineri aflați în situații de risc, dar și alte categorii de persoane aflate în risc de sărăcie sau excludere socială (persoane cu dizabilități, șomeri). Pentru copii (persoane sub 17 ani), proiectul are în vedere acțiuni din domeniul educației și dezvoltării abilităților personale, pentru a deveni adulți încrezători în forțele proprii, cetățeni responsabili care să contribuie la dezvoltarea societății. Intervențiile care vizează adulții apți pentru a activa pe piața muncii urmăresc asigurarea participării acestora la viața economică, socială și culturală a comunității din Sălacea.

Proiectul are o valoare totală de 151.189,85 EURO, din care 147.140 EURO reprezintă finanțare nerambursabilăși va avea o durată de 24 luni, în perioada 1 martie 2022 – 29 februarie 2024.

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de cătreconsorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacitățiigrupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participăriidemocratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu stateledonatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund înRomânia, rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE șiNorvegiene, accesați www.eeagrants.ro.”

Informații suplimentare se pot obține de la Asociația Alfa Grup, Comuna Așchileu, Sat Așchileu Mic nr.100E, e-mail: office@alfa-grup.com, telefon: 0728 909 301.

Proiect derulat de: