facebook-pixel
image
image
Asociaţia Alfa Grup

Misiunea

Existăm și acționăm pentru ridicarea copiilor, adolescenților și tinerilor afectați de abandon parental, abuz fizic, psihic și sexual, de sărăcie, discriminare și afecțiuni grave de sănătate. Ne implicăm să schimbăm conjunctura nefavorabilă a vieții lor, să-i ajutăm să se recupereze, să progreseze emoțional și fizic. Urmărim dezvoltarea lor individuală în direcția dobândirii unei vieți independente, aflate în armonie cu ei înșiși și cu societatea din care și ei fac parte.

Încurajăm implicarea societății românești în această schimbare, conferind vizibilitate socială acestor copii care, de multe ori, nu depășesc bariera dezumanizantă a statisticilor oficiale. Primim ajutorul provenit din afara țării (constând în bani, voluntariat sau know-how), însă considerăm că adevăratul impact pozitiv îl produce comunitatea locală, noi, oamenii locului, atunci când înțelegem că binele și bunăstarea noastră sunt dictate de binele și bunăstarea celor mai vulnerabili dintre noi.

Aducem împreună oameni și organizații cărora încercăm să le creem un cadru comun de manifestare a intenției lor de-a ajuta, de-a dărui timp și resurse pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale copiilor defavorizați. Țintim să dezvoltăm un model strategic de acțiune care să inspire și să ghideze alte organizații nonprofit cu profil similar.

Valorile și Codul Etic Alfa Grup ne ghidează în procesele noastre decizionale și în acțiunile noastre.

canvas
Asociația Alfa Grup

Viziunea

Existăm pentru a înlocui cu zâmbete largi lacrimile copiilor, adolescenților și tinerilor marcați de o copilărie grea. Acționăm pentru schimbarea în bine a prezentului și viitorului acestora.
image

Ajutor

Este atât de mare nevoie de el! Ne dorim să-l acordăm cât mai mult.

Empatie

Compasiunea nu este suficientă. Empatia înseamnă implicare.

Acțiune și impact

Urmărim ca acțiunile noastre să aibă un impact pozitiv și de durată.

Împreună

Viețile pe care le atingem depind de fiecare dintre noi. Credem în neîntrecuta forță al lui ÎMPREUNĂ.

Respect

Îndrumăm, propunem, colaborăm. Cu respect.

Transparență

Avem datoria nemijlocită față de cei care ne susțin de a fi curați și vizibili.

Curaj

Zărim dincolo de piedici și conjuncturi și îndrăznim spre acele locuri.

Dumnezeu

Credem în Divinitatea care acționează pentru și prin oameni.