facebook-pixel
Astăzi pentru ieri, Astăzi pentru mâine

R.A.Z.A.

În orașul nostru frumos pe care îl numim acasă, în care cresc familii fericite și iubitoare, cu oameni buni, există copii care încă de bebelusi trăiesc cu doua etichete: greu adoptabili și neadoptabili.
Pe masură ce vremea trece, bebelușii ajung adolescenți, șansele lor de a fi adoptați scad aproape de 0 iar la 18 ani, părăsesc sistemul de protecție socială și se așteaptă de la ei să devină cetățeni functionali și bine adaptați regulilor și mediului social.

Implicarea noastră țintește exact în această direcție, în dezvoltarea unor perspective personalizate, strategice, solide care să le întărească încrederea în propria șansă de maturizare socio-profesională, în paralel cu dezvoltarea unor relații de suport, atât cu egalii, cât mai ales cu persoanele de autoritate, care să atenueze șocul ieșirii din coconul instituționalizării, cu toate mecanismele sale specifice de relaționare și de funcționare.

Considerăm de altfel că, într-o oarecare măsură, împlinirea acestui dublu scop nu poate reveni statului și instituțiilor sale, ele având în percepția copiilor doar obligația legală de a-i susține, ci doar nouă, membrilor comunității largi în care intră acești tineri cu speranța că îi dorim în mod intenționat in mijlocul nostru.

Conform datelor centralizate la nivel național, în baza informațiilor transmise de Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din toate județele, respectiv sectoarele municipiului București, la data de 30 septembrie 2019, numărul copiilor abandonați era de 52.783 copii. Iar datele înregistrate în Registrul Național pentru Adopții (RNA), la 31 decembrie 2019, relevă faptul că numărul de copii adoptabili era de NUMAI 3.149, reprezentând aproximativ 5, 9% din totalul copiilor instituționalizați.

Cu alte cuvinte, 94,1% din aceștia sunt considerați copii greu adoptabili și neadoptabili, într-un demers de categorizare dureros de crud, care operează cu criterii pragmatice prin care se încearcă optimizarea șanselor unora de a părăsi sistemul de protecție, stigmatizându-i însă involuntar pe marea majoritate. Aceste criterii pragmatice sunt de fapt expresia incapacității societății românești de a-i “absorbi” în mod natural pe toți copiii săi și de a onora prin resurse corespunzătoare viitorul lor.

Anual peste 2,500 de tineri părăsesc sistemul de protecție, dintre care:
50% Ajung oameni ai străzii
30% Comit fapte penale
10% Se sinucid
3.5% -7% Reușesc să se integreze în societate

Mai mult de jumătate dintre acești tineri își abandonează la rândul lor copiii, alimentând sistemul de protecție de stat, care este depășit din punct de vedere al resurselor alocate.

Proiectul R.A.Z.A. a fost gândit și demarat în vederea susținerii tinerilor care părăsesc, după împlinirea vârstei de 18 ani, sistemul de protecție a copilului (centrele de plasament și casele de tip familial cu precădere din județul Cluj, dar și din alte județe) sau care provin din medii/familii defavorizate, până când aceștia ating un nivel satisfăcător de autonomie personală.

În momentul ieșirii din centrele de plasament (la împlinirea vârstei legale) sau al părăsirii satului/familiei de origine, tinerii descoperă o viață copleșitoare, pentru care nu sunt și nu se simt pregătiți. Riscul adoptării unor comportamente dezadaptative sau chiar al angajării în comportamente delincvente este în cazul lor îngrijorător de mare.

Eforturile noastre sunt îndreptate înspre parcurgerea de către acești tineri a tranziției spre o viață independentă într-un mod care să le întărească sentimentul de competență personală și să îi asigure de existența unei rețele comunitare care îi susține, emoțional și practic, în procesul lor de maturizare. Le punem la dispoziție un cămin/apartament (a cărui întreținere devine treptat răspunderea lor) și îi sprijinim material, logistic până când își pot acoperi singuri propriile nevoi.

A. Adolescenți și tineri abandonați de părinți care părăsesc, la împlinirea majoratului, sistemul de protecție a copilului (centrele de plasament și casele de tip familial de pe raza județului Cluj dar si din alte judete din tara)

B. Adolescenți și tineri care provin din medii defavorizate, afectate de sărăcie și marginalizare socială.
După 4 ani de la începerea acestui program, au beneficiat de ajutor concret și sprijin material, suport emoțional afectiv și mentorat, peste 25 de tineri.

Ca asociație, căutăm prin toate mijloacele să intermediem, să facilităm această întâlnire, între tinerii care părăsesc sistemul de protecție și comunitatea din care ei, de drept, fac parte. Cei șapte ani de când existăm sub formă juridică ne-au permis să devenim parte din lumea lor, să explorăm această lume, a cadrului instituționalizat, și să identificăm, din punctul nostru de vedere, nevoile fundamentale pe care integrarea lor în societate le ridică:

- Nevoia de servicii de asistență socială
- Nevoia de servicii de sănătate și socio-medicale
- Nevoia de servicii educaționale
- Nevoia de locuri de muncă
- Nevoia de consiliere, orientare profesională
- Nevoia de a avea condiții de locuit și deprinderi de a locui singuri.

Dezvoltarea deprinderilor și abilităților de viață independentă pentru integrarea socială și profesională stabilă, într-o perioadă de 12 luni.
Beneficiarii proiectului parcurg un traseu educațional, o curriculă, prin care urmărim dobândirea deprinderilor de viață, a deprinderilor sociale, a celor de căutare și de păstrare a unui loc de muncă, respectiv de gestionare a bugetului propriu (educație financiară).

Susținerea procesului de integrare profesională a tinerilor, prin punerea la dispoziție a unui pachet individualizat de servicii de consiliere și orientare în carieră
Printr-o serie de parteneriate dezvoltate de-a lungul timpului, le facilităm angajarea, le oferim o paletă largă de cursuri de formare profesională, precum și burse educaționale celor care doresc să își continue studiile, sprijin în învățarea unei limbi străine sau meditații la diverse materii școlare.

Sprijinirea adaptării la o viață independentă pe o durată de maxim 12 luni prin asigurarea cheltuielilor de locuire (chirie, hrană, medicamente, costuri utilități, etc)

În cadrul unor întâlniri constante cu fiecare beneficiar al proiectului în parte, căutăm să le oferim acestora tot sprijinul nostru, să îi motivăm, să îi responsabilizăm în vederea respectării înțelegerilor făcute de comun acord, până când toate obiectivele trasate mai sus sunt atinse și devin parte integrantă din viața lor.

Am comprimat experiența și cunoștințele dobândite de noi din interacțiunea atât cu sistemul de protecție, cât și cu tinerii care părăsesc acest sistem, într-un program complex, strategic prin care le oferim acestor tineri cazare, mentorat, ajutor financiar, servicii medicale complete, educație și susținere în continuarea studiilor, educație financiară și sprijin în găsirea unui loc de muncă, cu scopul obținerii autonomiei personale și a capacității de autoîntreținere integrală în decursul a maxim 12 luni.

După 4 ani de la începerea acestui program, au beneficiat de ajutor concret și sprijin material, suport emoțional afectiv și mentorat, peste 25 de tineri. Nevoia este însă mult mai mare. Tot mai mulți tineri care urmează să părăsească sistemul de protecție, atât din județul Cluj, cât și din alte județe din țară, ne contactează pentru a ne solicita ajutorul și pentru a-și exprima dorința de a fi cooptați în programul R.A.Z.A. după ieșirea lor din centrele rezidențiale.

În concluzie, cea mai mare provocare cu care se confruntă acești tineri este găsirea unei locuințe și a unui loc de muncă care să le permită începerea unui trai independent.

Din luna septembrie a anului 2016, de când derulăm acest proiect, 25 de tineri au beneficiat de sprijinul nostru susținut; le oferim mentorat zilnic, ca propriilor noștri copii. Cele 45 de luni de când există proiectul R.A.Z.A ne-au demonstrat cu prisosință impactul pozitiv al activităților sale asupra vieții acestor tineri care au reușit:

- Să își continue studiile și să beneficieze de servicii educaționale de calitate

- Să învețe importanța îngrijirii de sine, a sănătății și a igienei, și să beneficieze de
servicii de sănătate și socio-medicale complexe

- Să devină responsabili față de ei înșiși, cât și față de cei cu care locuiesc, prin
dobândirea deprinderilor de viață socială (curățenie, gătit, management al
conflictelor, inteligență emoțională)

- Să își găsească și să își păstreze locul de muncă, beneficiind de consiliere în
orientarea profesională, precum și de sprijin și mentorat constant, atât din partea
echipei de implementare, cât și din partea angajatorilor

- Să își gestioneze banii, urmând un curs de educație financiară, special dezvoltat și
adaptat nivelului lor de înțelegere și situației lor financiare

- Să aibă siguranța unui cămin, evitând astfel riscul ajungerii în stradă sau al comiterii
unor acte antisociale.

Ei înșiși, tinerii din R.A.Z.A., ne-au convins că un ASTĂZI încărcat cu conectare, cu strategie, cu prezență activă și binevoitoare se poate dovedi mai puternic decât regretul pentru ieri și îngrijorarea pentru mâine. R.A.Z.A., adică Rozi, Andrei, Zoli și Alex – primii patru tineri care au intrat în proiect, în exact ordinea vârstei lor. Pe o notă mai personală acum, uneori ca ONG, ca implementator de proiect, cercetezi un context social mai amplu, datele obținute și propriile intuiții îți oferă indicii despre ce ar fi relevant din punctul de vedere al intervenției, dar în intimitatea ta, ca om, nu neapărat ca profesionist, aștepți un răspuns din partea realității, o ușoară validare care să îți inspire curaj. Pentru noi această ușoară, dar decisivă înclinare a balanței a venit din succesiunea celor patru litere - inițialele numelor celor patru primi veniți. Raza, așa subțire și singulară cum este ea, a fost suficientă să ne propulseze înainte.

Acești tineri au devenit și devin adulți responsabili, capabili să își construiască o viață, o carieră, capabili să lupte pentru ceea ce își doresc și să își întemeieze o familie echilibrată din toate punctele de vedere. Cercul vicios al instituționalizării a fost întrerupt, copiii lor se vor bucura de o viață mai bună; astfel creăm împreună un cerc VIRTUOS!

Fii parte din povestea vietii lui, ajută un adolescent aflat la inceput de drum. Doneaza lunar.

Contact proiect

Coordonator proiect RAZA: Corneliu Goia

Tel.: 0724.423.488

E-mail: corneliu.goia@alfa-grup.com

Asistent social: Seilina Istrate

Tel.: 0730.601.293
E-mail: seilina.istrate@alfa-grup.com

Beneficiari

A. Adolescenți și tineri abandonați de părinți care părăsesc, la împlinirea majoratului, sistemul de protecție a copilului (centrele de plasament și casele de tip familial de pe raza județului Cluj dar si din alte judete din tara)

B. Adolescenți și tineri care provin din medii defavorizate, afectate de sărăcie și marginalizare socială.
După 4 ani de la începerea acestui program, au beneficiat de ajutor concret și sprijin material, suport emoțional afectiv și mentorat, peste 25 de tineri.

Nevoile beneficiarilor / implicarea Alfa Grup

Ca asociație, căutăm prin toate mijloacele să intermediem, să facilităm această întâlnire, între tinerii care părăsesc sistemul de protecție și comunitatea din care ei, de drept, fac parte.

Cei șapte ani de când existăm sub formă juridică ne-au permis să devenim parte din lumea lor, să explorăm această lume, a cadrului instituționalizat, și să identificăm, din punctul nostru de vedere, nevoile fundamentale pe care integrarea lor în societate le ridică:

- Nevoia de servicii de asistență socială
- Nevoia de servicii de sănătate și socio-medicale
- Nevoia de servicii educaționale
- Nevoia de locuri de muncă
- Nevoia de consiliere, orientare profesională
- Nevoia de a avea condiții de locuit și deprinderi de a locui singuri.

Obiective

1. Dezvoltarea deprinderilor și abilităților de viață independentă pentru integrarea socială și profesională stabilă, într-o perioadă de 12 luni.

Beneficiarii proiectului parcurg un traseu educațional, o curriculă, prin care urmărim dobândirea deprinderilor de viață, a deprinderilor sociale, a celor de căutare și de păstrare a unui loc de muncă, respectiv de gestionare a bugetului propriu (educație financiară).

2. Susținerea procesului de integrare profesională a tinerilor, prin punerea la dispoziție a unui pachet individualizat de servicii de consiliere și orientare în carieră.

Printr-o serie de parteneriate dezvoltate de-a lungul timpului, le facilităm angajarea, le oferim o paletă largă de cursuri de formare profesională, precum și burse educaționale celor care doresc să își continue studiile, sprijin în învățarea unei limbi străine sau meditații la diverse materii școlare.

3. Sprijinirea adaptării la o viață independentă pe o durată de maxim 12 luni prin asigurarea cheltuielilor de locuire (chirie, hrană, medicamente, costuri utilități, etc).

În cadrul unor întâlniri constante cu fiecare beneficiar al proiectului în parte, căutăm să le oferim acestora tot sprijinul nostru, să îi motivăm, să îi responsabilizăm în vederea respectării înțelegerilor făcute de comun acord, până când toate obiectivele trasate mai sus sunt atinse și devin parte integrantă din viața lor.

Cum acționăm

Am comprimat experiența și cunoștințele dobândite de noi din interacțiunea atât cu sistemul de protecție, cât și cu tinerii care părăsesc acest sistem, într-un program complex, strategic prin care le oferim acestor tineri cazare, mentorat, ajutor financiar, servicii medicale complete, educație și susținere în continuarea studiilor, educație financiară și sprijin în găsirea unui loc de muncă, cu scopul obținerii autonomiei personale și a capacității de autoîntreținere integrală în decursul a maxim 12 luni.

După 4 ani de la începerea acestui program, au beneficiat de ajutor concret și sprijin material, suport emoțional afectiv și mentorat, peste 25 de tineri. Nevoia este însă mult mai mare.

Tot mai mulți tineri care urmează să părăsească sistemul de protecție, atât din județul Cluj, cât și din alte județe din țară, ne contactează pentru a ne solicita ajutorul și pentru a-și exprima dorința de a fi cooptați în programul R.A.Z.A. după ieșirea lor din centrele rezidențiale.

În concluzie, cea mai mare provocare cu care se confruntă acești tineri este găsirea unei locuințe și a unui loc de muncă care să le permită începerea unui trai independent.

Rezultate obținute

Din luna septembrie a anului 2016, de când derulăm acest proiect, 25 de tineri au beneficiat de sprijinul nostru susținut; le oferim mentorat zilnic, ca propriilor noștri copii.

Cele 45 de luni de când există proiectul R.A.Z.A ne-au demonstrat cu prisosință impactul pozitiv al activităților sale asupra vieții acestor tineri care au reușit:

- Să își continue studiile și să beneficieze de servicii educaționale de calitate

- Să învețe importanța îngrijirii de sine, a sănătății și a igienei, și să beneficieze de
servicii de sănătate și socio-medicale complexe

- Să devină responsabili față de ei înșiși, cât și față de cei cu care locuiesc, prin
dobândirea deprinderilor de viață socială (curățenie, gătit, management al
conflictelor, inteligență emoțională)

- Să își găsească și să își păstreze locul de muncă, beneficiind de consiliere în
orientarea profesională, precum și de sprijin și mentorat constant, atât din partea
echipei de implementare, cât și din partea angajatorilor

- Să își gestioneze banii, urmând un curs de educație financiară, special dezvoltat și
adaptat nivelului lor de înțelegere și situației lor financiare

- Să aibă siguranța unui cămin, evitând astfel riscul ajungerii în stradă sau al comiterii
unor acte antisociale.

Ei înșiși, tinerii din R.A.Z.A., ne-au convins că un ASTĂZI încărcat cu conectare, cu strategie, cu prezență activă și binevoitoare se poate dovedi mai puternic decât regretul pentru ieri și îngrijorarea pentru mâine. R.A.Z.A., adică Rozi, Andrei, Zoli și Alex – primii patru tineri care au intrat în proiect, în exact ordinea vârstei lor. Pe o notă mai personală acum, uneori ca ONG, ca implementator de proiect, cercetezi un context social mai amplu, datele obținute și propriile intuiții îți oferă indicii despre ce ar fi relevant din punctul de vedere al intervenției, dar în intimitatea ta, ca om, nu neapărat ca profesionist, aștepți un răspuns din partea realității, o ușoară validare care să îți inspire curaj.

Pentru noi această ușoară, dar decisivă înclinare a balanței a venit din succesiunea celor patru litere - inițialele numelor celor patru primi veniți. Raza, așa subțire și singulară cum este ea, a fost suficientă să ne propulseze înainte.

Acești tineri au devenit și devin adulți responsabili, capabili să își construiască o viață, o carieră, capabili să lupte pentru ceea ce își doresc și să își întemeieze o familie echilibrată din toate punctele de vedere. Cercul vicios al instituționalizării a fost întrerupt, copiii lor se vor bucura de o viață mai bună; astfel creăm împreună un cerc VIRTUOS!

Fii parte din povestea vietii lui, ajută un adolescent aflat la inceput de drum. Doneaza lunar.

Contact proiect

Coordonator proiect RAZA: Corneliu Goia

Tel.: 0724.423.488

E-mail: corneliu.goia@alfa-grup.com

Asistent social: Seilina Istrate

Tel.: 0730.601.293

E-mail: seilina.istrate@alfa-grup.com