facebook-pixel
Scurtă descriere

Drăgulin

Luând act de condițiile de trai caracterizate de marginalizare și pauperitate cu care se confruntă comunitățile de romi din țara noastră, în contextul tragicei lor moșteniri istorice, urmărim prin acest proiect să sensibilizăm comunitatea noastră cu privire la suferința cronică a acestei etnii și totodată să îi susținem pe copiii/tinerii romi prin oferirea unui mediu favorabil de educație și de dezvoltare fără etichete. Experiența dobândită în cei șase ani de lucru cu comunitățile de romi ne-a adus la concluzia că cea mai eficientă metodă de integrare socială a copiilor/tinerilor romi este expunerea lor constantă la modele culturale alternative celui al comunității lor de proveniență prin socializarea cu persoane noi, în contexte noi.

Scopul acestui proiect este acela de a-i încuraja pe beneficiarii săi să finalizeze studiile gimnaziale și chiar să le continue cu cele liceale sau universitare. Condiția esențială însă pentru ca acești tineri să își atingă potențialul maxim este deschiderea părinților de a le oferi suport moral și de a contribui material la școlarizarea lor. Interesul scăzut pentru educație al adulților romi constituie cea mai frecventă piedică în atingerea obiectivelor noastre, educația nefiind percepută ca o investiție profitabilă pe termen lung. De aceea, munca noastră a inclus mereu componenta schimbării mentalității acestor părinți, precum și pe cea a implicării cât mai multor actori cheie din viața copiilor în vederea menținerii acestora în școală (membrii echipei, voluntari, oameni cu suflet care ne susțin moral și material, dirigintele școlii gimnaziale împreună cu care se întocmesc planurile personalizate pentru toți beneficiarii primari ai proiectului).

Proiectul se adresează unui grup de copii din localitatea Dragu, jud. Sălaj (patru băieți și trei fete cu vârste cuprinse între 12 și 14 ani) care provin din familii de romi cu situație materială precară, aflate în imposibilitatea de a-și susține copiii în timpul și după terminarea studiilor gimnaziale.
1. TERAPIE, SOCIALIZARE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ
– sprijin în deprinderea unor obiceiuri de viață sănătoase și a unui stil de viață independent:
– abilități practice – munca la o fermă, în solarii
– orientare în natură
– reguli de alimentație și de igienă personală și domestică
– planificare financiară
– finalizarea studiilor, găsirea și menținerea unui loc de muncă
– facilitarea incluziunii sociale prin dezvoltarea unor relații de prietenie cu persoane noi
– activități de grup care urmăresc creșterea stimei de sine și a competențelor sociale
– activități sportive (fotbal, oină, drumeții)
– educație morală/dezvoltare spirituală
– ieșiri la film, pizza etc.
– participarea la tabere și excursii de 1-3 zile.

2. NEVOI MATERIALE
– Asigurarea îmbrăcăminții și a încălțămintei necesare fiecărui sezon
– Acoperirea cheltuielilor de transport (Dragu – Cluj-Napoca – Dragu) și a celor de masă de două ori pe lună
– Asigurarea produselor de igienă personală
– Acoperirea costurilor participării la excursiile și taberele de vară.