facebook-pixel
Your Donation
Details
Payment
Choose Your Payment Method
Terms and Conditions

Your personal data will be used to process your donation, support your experience throughout this website, and for other purposes described in our privacy policy.

DETALII GENERALE
Vă rugăm să citiți cu foarte mare atenție acești ,,Termeni şi Condiții”, denumiți în continuare și “Acordul” sau “Termeni de Utilizare”, înainte de a utiliza sau de a beneficia de serviciile oferite de Asociația Alfa Grup. Prezentul acord stabilește termenii legali și condițiile de utilizare a site-ului www.alfa-grup.com, a plasării unei donații și a colaborării dintre asociație și beneficiari.
Site-ul www.alfa-grup.ro este administrat de Asociația Alfa Grup, identificată prin C.U.I: 31609500, având sediul social în Aschileu Mic nr. 100E, jud. Cluj, email: office@alfa-grup.com. www.alfa-grup.ro este o platformă de donații utilizată de Asociația Alfa Grup prin care deruleaza campanii de strângere de fonduri din donații cu ajutorul cărora sunt sprijinite cazuri sociale și umanitare și cu ajutorul cărora contribuim la îmbunătățirea situației copiilor/tinerilor defavorizați din România, îndeosebi a celor proveniți din sistemul de îngrijire a copilului.

ACCEPTAREA TERMENILOR
Serviciul este oferit sub rezerva acceptării tuturor termenilor și condițiilor prevăzute în acest Acord. În situația în care nu sunteți de acord cu termenii prezenți, dacă sunteți în momentul în care doriți să plasați o donație, vă rugăm să nu o plasați, iar dacă doriți să fiți unul din beneficiarii noștri, nu veți putea fi.
Orice accesare a www.alfa-grup.com va implica, de acum încolo, acceptarea acestor Termeni și Condiții.
Organizația noastră își rezervă dreptul, la propria discreție, să modifice sau să înlocuiască acești ,,Termeni și Condiții” prin postarea termenilor actualizați pe site. Este
responsabilitatea dumneavoastră de a verifica periodic Termenii și Condițiile de Utilizare pentru eventualele modificări, iar utilizarea în continuare reprezintă acceptarea acestor modificări.
Asociația își rezervă dreptul unilateral și discreționar de a modifica, suspenda sau întrerupe Serviciul în orice moment.

ÎNȚELESUL TERMENILOR
În sensul celor de mai jos, vom folosi următorii termeni având următoarele înțelesuri:
Beneficiar = orice persoană care primește orice fel de ajutor din partea asociației;
Potențial beneficiar = orice persoană care a depus o cerere de ajutor și urmează să fie verificată de către asociație în vederea oferirii de ajutor financiar sau material;
Părinte / Părinți = reprezentantul legal al beneficiarului, dacă acesta este minor;
Reprezentant legal = persoana care reprezintă în mod legal beneficiarul, oricare ar fi el;
Caz social / caritabil = orice persoană care are nevoie de ajutor, ale cărei nevoi sunt cu caracter social, personal sau economic;
Activitate / acțiune socială / caritabilă = activitate de ajutorare cu caracter social, menită să răspundă unor nevoi cu caracter social, personal sau economic ale unui grup de beneficiari;
Caz umanitar = persoană care are nevoie de ajutor, ale cărei nevoi țin de sănătate, educație sau situație economică;
Activitate umanitară = activitate de ajutor, care răspunde unei nevoi punctuale, de mare importanță, a unui grup de beneficiari sau a unui beneficiar individual;
Donația ta = donația realizată pe diferitele variante ale butonului ,,Donează acum”, căsuța de donație neavând nicio destinație către un caz anume;
Asociația Alfa Grup / Asociația = reprezintă denumirea oficială și/sau generică a organizației noastre care desfășoară acțiuni cu caracter umanitar, social, educativ și de sănătate, proprietara acestei platforme de strângere de fonduri și campanii umanitare;
Donator = orice persoană care a făcut o donație pe această platformă de donații și strângere de fonduri (online cu cardul). Site / www.alfa-grup.com = platforma de donații.

I. SELECTAREA CAZURILOR UMANITARE / SOCIALE
Donatorii, beneficiarii și cazurile sociale / umanitare care trimit cereri de ajutor au luat la cunoștință și sunt de acord cu procedura de mai jos în privința analizei cazurilor sociale / umanitare și selectarea potențialilor beneficiari care vor primi donații din partea asociației:
1. Se primesc cazurile/nevoile la telefon, pe email sau prin recomandare directă;
2. În prima fază se poartă o discuție telefonică sau directă cu potențialul beneficiar, pentru a afla cât mai multe detalii despre problemele cu care se confruntă, precum și nevoile lui concrete;
3. Asociația își rezervă dreptul să ceară informații suplimentare despre un caz, dacă acesta se încadrează în specificul activității noastre și al criteriilor noastre de selecție;
4. Asociația poate solicita ancheta socială sau confirmare scrisă din partea autorităților, în funcție de caz;
5. După colectarea tuturor informațiilor necesare, se vor analiza datele și se va lua o decizie, dacă acel caz va fi sau nu postat și promovat pe site-ul nostru. Selectarea unui caz în vederea ajutorării și/sau a începerii unei campanii de strângere de fonduri se face de către conducerea asociației, pe baza criteriilor interne de selecție;
6. În cazul proiectelor care vizează dotarea cu aparatură medicală a unor instituții de sănătate publică, investiția în infrastructura școlară sau a centrelor de protectie a copilului: asociația va lua legătura telefonic și prin email cu beneficiarii și furnizorii, se va deplasa în locațiile vizate, după caz.
7. Strângerea de fonduri se face pe prezenta platformă de donații, campanii umanitare și strângere de fonduri www.alfa-grup.com, pe orice alt site care aparține asociației sau partenerilor contractuali. Întreaga activitate de strângere de fonduri este transparentă și la vedere.

LA FINALUL CAMPANIEI DE STRÂNGERE DE FONDURI:
8. Donatorul, beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia este de acord ca costul operațiilor, tratamentelor, medicamentelor, etc. să se plătească direct de către asociația noastră în contul spitalelor, farmaciilor, cu dovada facturilor fiscale;
9. Donatorul, beneficiarul sau reprezentantul acestuia este de acord ca orice aparat medical necesar să fie cumparat direct de către asociație pe baza unei facturi fiscale și donat beneficiarului printr-un contract de sponsorizare, respectiv proces verbal de predare-primire.
În felul acesta, aparatul medical/bunul cumpărat va fi donat și va intra în posesia beneficiarului campaniei;
10. Donatorul, beneficiarul sau reprezentantul legal acestuia este de acord ca, în cazul în care beneficiarul urmează un tratament de lungă durată care necesită plăți lunare, asociația noastră să nu ofere/plătească beneficiarului în avans toată suma strânsă, ci lunar (sau de câte ori este nevoie, exact suma necesară), până la finalizarea tratamentului sau a sumei de care dispune în urma campaniei de strângere de fonduri. Suma care se va plăti se va stabili
de comun acord cu beneficiarul sau reprezentantul legal ali acestuia și va fi stipulată în contractul de sponsorizare;
11. Donatorul, beneficiarul sau reprezentantul acestuia este de acord ca, în cazul în care asociația îl susține financiar pe beneficiar în suportarea cheltuielilor acestuia asociate cu boala (transport, medicamente, hrană, etc), această susținere va fi făcută în limita fondurilor disponibile, dar nu pentru mai mult de 1 (un) an de zile. Orice excepție va fi analizata separat. Asociația va stabili de comun acord cu beneficiarul ce sumă se va plăti lunar. Suma poate fi modificată pe parcursul colaborării, de comun acord între asociație și beneficiar, în funcție de nevoile acestuia.
12. Donatorul, beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia este de acord ca orice sumă în plus față de nevoile beneficiarului, provenită din campania de strângere de fonduri, să fie redirecționată spre alte acțiuni / proiecte ale asociației. Sumele in plus reprezinta:
a. Sumele stranse peste suma stabilita conform cu Acordul încheiat între beneficiar și/sau reprezentantul legal al acestuia și asociație;
b. Sumele strânse peste suma stabilită în Acordul încheiat între beneficiar și/sau reprezentantul legal al acestuia și asociație care depășesc nevoile reale ale beneficiarului.
13. Donatorul, beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia este de acord că beneficiarul nu poate pretinde sumele care sunt strânse în plus față de nevoile sale stabilite inițial conform cu Acordul încheiat între asociație și beneficiar / reprezentantul legal al acestuia. De asemenea, este de acord ca direcționarea fondurilor strânse în plus pentru beneficiar să fie redirecționate spre alte acțiuni / proiecte ale asociației;
14. Donatorul, beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia este de acord ca asociația să nu ofere fondurile obținute pentru beneficiar în urma unei campanii de strângere de fonduri, dacă acesta nu poate justifica modul în care aceste fonduri vor fi cheltuite pentru scopul pentru care acestea s-au strâns. În momentul plasării unei donații, prin acceptarea ,,Termeni și conditii’‘, donatorul transmite asociației încrederea, răspunderea și responsabilitatea
folosirii donației în scopul stabilit;
15. În cazul în care se primesc din partea donatorilor direct bunuri prin asociație, oferirea acestora către beneficiari se va face pe baza unui proces verbal de predare-primire sau prin dovada ridicării bunurilor de la curier / poștă;
16. În cazul în care beneficiarii primesc direct de la donatori bunuri, asociația nu este obligată să întocmească și nici nu va întocmi proces verbal de predare-primire;
17. În cazul în care un donator oferă bani direct unui beneficiar, asociația noastra nu poate emite chitanță de donație pentru suma oferită, nu este răspunzătoare de modul în care banii sunt utilizați de către beneficiar și nu va oferi un raport donatorului, personal sau public, pe site-ul asociației. În acest caz, toată răspunderea privind modul de folosire a banilor donați le revine direct donatorului și beneficiarului;
18. Donatorul, beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia este de acord ca, în cazul în care, în urma campaniei de strângere de bunuri, nu s-au obținut toate bunurile necesare, atunci:
a. Dacă problema beneficiarului pentru care s-a organizat campania de strângere de bunuri poate fi rezolvată chiar și într-o măsură mai mică, prin bunurile obținute, atunci aceste bunuri vor fi donate beneficiarului pe baza unui contract de sponsorizare și a unui proces verbal de predare-primire;
b. Dacă bunurile parțial donate în urma campaniei de strângere de bunuri nu va rezolva nici în cea mai mică măsură problema beneficiarului pentru care s-au strâns bunurile, atunci acestea vor fi redirecționate către alte cazuri aflate în atenția asociației;
c. Beneficiarul nu va putea avea pretenții asupra acestor bunuri, pentru că donatorii, la plasarea donației, au acceptat aceste condiții, plasând încrederea, răspunderea și responsabilitatea gestionării bunurilor donate asociației.
19. Donatorul, beneficiarul sau reprezentantul acestuia este de acord ca, în cazul în care, în urma unei campanii de strângere de fonduri pentru un beneficiar, nu s-a strâns toată suma necesară, ci doar o parte din ea, atunci:
a. Dacă problemele acelui beneficiar pot fi rezolvate și parțial, cu o sumă mai mică, atunci beneficiarul va primi fondurile strânse în urma campaniei de strangere de fonduri;
b. Dacă suma obținută în urma campaniei de strângere de fonduri este prea mică pentru a rezolva problema beneficiarului, atunci acea sumă va fi redirecționată către un alt beneficiar, cu șanse mai mari de reușită sau căruia îi lipsește o sumă mică din cea totală de care are nevoie, ori va fi direcționată către alte proiecte / activități ale asociației.
c. Dacă suma obținută în urma campaniei de strângere de fonduri este prea mică pentru rezolvarea problemei sale, beneficiarul nupoate avea pretenții asupra acestei sume. În momentul plasării donației, donatorii au acceptat ,,Termenii și condițiile”, plasând în felul acesta asociației încrederea, răspunderea și responsabilitatea pentru gestionarea corespunzătoare a donațiilor.
d. Donatorul, beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia este de acord ca orice donație efectuată după data finalizării campaniei de strângere de fonduri să fie distribuită către un alt caz, proiect sau acțiune în care este implicată asociația;
20. Donatorul, beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia este de acord ca orice folosire a donațiilor / bunurilor să se facă de către și sub supervizarea asociației, pe baza unor documente justificative. Asociația va evalua modul în care ajutorul nostru a adus schimbări în situația de viață a beneficiarului și, după caz, va realiza materiale video, foto, interviuri cu beneficiarul, pentru a fi postate pe pagina noastră de Facebook și/sau site ca dovadă a implicării noastre în acel caz / proiect.

II. CATEGORIILE (VULNERABILE) PRINCIPALE DE PERSOANE PE CARE LE AJUTĂM
21. Asociația noastră se implică în acțiuni de ajutor umanitar, social, educativ și de sănătate pentru următoarele categorii de persoane vulnerabile și nevoi:
– Instituții de protecție a copilului din sistemul de stat sau privat subfinanțate
– Instituții medicale din sistemul de stat insuficient finanțate din bugetul de stat
– Copii (14 zile -7 ani) internați în spital, cu probleme de sănătate de la ușoare la foarte grave, abandonați de părinți sau proveniți din familii foarte sărace
– Copii și adolescenți (3 ani -18 ani) proveniți din centrele de plasament sau casele de tip familial de pe raza județului Cluj
– Adolescenți și tineri din județul Cluj care sunt nevoiți să părăsească, la împlinirea vârstei de 18 ani, centrele de plasament sau casele de tip familial de care au aparținut
– Copii și adolescenți afectați de sărăcie extremă și care provin din zone defavorizate ale mediului rural
– Familii sărace cu nevoi speciale de ajutor.

III. PE CINE NU AJUTĂM
22. Asociația noastră NU ajută și nu desfășoară campanii de strângere de fonduri și donații pentru următoarele categorii de persoane:
– persoane sau familii cărora li s-a oferit posibilitatea de a intra în câmpul munciii în mod repetat, dar au refuzat angajarea în mod nejustificat;
– persoane care au venituri suficient de mari încât să le acopere nevoile de bază;
– persoane dependente de alcool, droguri, jocuri de noroc;
– persoane care au dovedit în mod repetat că nu doresc să își administreze bine și responsabil resursele financiare.

IV. NU OFERIM AJUTOR PENTRU
23. Asociația noastră NU ajută și NU desfășoară campanii de strângere de fonduri sau donații pentru următoarele probleme sau nevoi:
– Plata ratelor bancare;
– ,,Atenții” pentru doctori, funcționari publici etc pentru urgentarea oferirii serviciilor;
– Datorii la camatari;
– Împrumuturi individuale
– Acțiuni și/sau proiecte ale partidelor politice sau ale unităților de cult religios..

V. MODALITĂȚI DE DONAȚIE ONLINE
24. Donează cu cardul
a. Donația prin card este simplă și rapidă, facilitată și securizată de Netopia.ro. Se poate realiza oriunde există acces la un computer sau telefon cu conexiune la internet, prin cardul bancar personal. Sunt acceptate: Card MasterCard / Visa (incluzând Visa Electron și Maestro, Visa Business). În cazul în care plata se va face cu instrumente de Plată Electronică denominate în altă monedă, suma respectivă va fi convertită în lei automat la cursul organizațiilor internaționale de carduri, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. La donația cu cardul, comisionul perceput de bancă va varia între 0,9-3% din suma donată, în funcție de bancă.
Dacă donația îți este respinsă, poate fi unul din două motive:
a.1 ai o restricție pentru efectuarea plăților, caz în care trebuie să soliciți telefonic băncii ridicarea restricției;
a.2 nu ai activat codul 3D Secure, caz în care trebuie să soliciți telefonic băncii activarea acestui cod;
a.3 folosești un card care nu este acceptat de procesatorul nostru de plăți online.

VII. REGULAMENT GDPR
În conformitate cu cerințele Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protectia vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, a legii nr. 190 / 2018 și a GDPR (Regulamentului (UE) 2016/679 de protecție a datelor cu caracter personal):
25. Datele cu caracter personal ale beneficiarilor sunt făcute publice pe site doar cu acordul acestora. Datele oferite despre fiecare beneficiar în parte sunt doar cele necesare în vederea informării potențialilor donatori privind situația și nevoile beneficiarului;
26. Conform reglementărilor legale în vigoare, asociația păstrează datele cu caracter personal ale donatorilor timp de 3 ani de zile. În tot acest timp, donatorii își pot exercita drepturile în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

VIII. ERORI TEHNICE ÎN AFIȘAREA DONAȚIILOR
27. Donațiile realizate online cu cardul (prin Netopia.ro) nu sunt realizate pe site-ul www.alfa-grup.ro. Acestea se realizeaza pe site-ul securizat al procesatorului de plăți online. Astfel, site-ul nostru doar citește informația primită prin API de la site-ul procesatorului;
28. În timpul procesului de donație pot exista probleme de afișare a donațiilor sau de neafișare a lor, strict datorate conexiunii dintre site-ul nostru (care citește informația) și procesatorul de plăți online. În cazul oricăror erori tehnice:
– asociația nu poate fi făcută răspunzătoare;
– asociația se obligă ca, imediat după (auto)sesizarea acestor erori, să remedieze în cel mai scurt timp această problemă.

IX. CAMPANII GENERALE DE STRÂNGERE DE FONDURI
Campaniile generale de strângere de fonduri sunt acele companii care nu au în atenție / ca scop un caz individual, ci o nevoie anume.
29. Campaniile generale de strângere de fonduri se organiează pentru acele cazuri care nu pot intra într-o campanie individuală de strângere de fonduri;
30. Campaniile generale au rolul de ,,fonduri de urgență” pentru anumite cazuri din aceeași categorie de nevoi.

Pentru orice neclarități, nelămuriri sau întrebari, ne puteți contacta la:
Telefon mobil: 0744-357203 / 0752-934658 / 0729-027725
Telefon fix: 0364-505147
E-mail: office@alfa-grup.com