facebook-pixel

Anunț Atribuire Contract

12.04.2022

Anunț atribuire contract 12.04.2022
Ca urmare a evaluării ofertelor depuse în cadrul selecției de oferte pentru servicii derulare Campanie online de informare și conștientizare și Campanie de comunicare, proiect: Servicii integrate și șanse egale pentru o comunitate puternică în Comuna Sălacea, ACF_A8 , comunicăm că aceasta a fost atribuită ofertantului ARCADIA MEDIA SRL conform notei de atribuire anexate.